Charlie på Ronneby Lackcenter är en av dem senaste kunderna att ansluta sig till Webtel Media. Vi kommer jobba med förhandlingar samt utöka synbarheten i sociala medier för Ronneby Lackcenter.