Hagberg & Partners inleder ett samarbetet med Webtel Media AB. Hagberg & Partners erbjuder olika lösningar i form av pensionsplanering, försäkringsförmedling samt fondförvaltning och finns på olika orter som Karlskrona, Växjö och Kristianstad. Mediabyrån kommer optimera Hagberg & Partners varumärke i social media samt sköta förhandlingar när det gäller synbarheten i kataloger och digitala söktjänstkanaler.